Vi har träffat Katarina Bondeson, expert på ämnet och affärsområdeschef på Randstad RiseSmart. Här berättar hon mer om självledarskap och hur du kan ta makten över ditt liv och din utveckling, både privat och hur det hänger ihop med din känsla inför och utveckling på jobbet.

vad är självledarskap?

Självledarskap har definierats av Bryant & Kazan som förmågan att påverka ditt tänkande, känslor och handlingar för att uppnå dina mål. Att ha insikt i nuläget, en vision om läget du vill uppnå och en tydlig bild av vad du kan göra för att nå dit. Men vad innebär det i praktiken och vilka vinster finns det för dig som individ att applicera detta förhållningssätt i både privat- och arbetslivet?

lär känna dig själv

Precis som det låter så handlar självledarskap om att leda sig själv. Men för att kunna leda sig själv behöver man först och främst lära känna sig själv, på djupet. Att hitta sin inre kompass, att bestämma sig för vad man vill med sitt liv och sin karriär, och hur man ska göra för att komma dit. Det handlar också om att se sin egen inverkan i allt man gör, veta om sitt eget ansvar och hur man bidrar i sitt team på jobbet.

En bra utgångspunkt för att lära känna dig själv är att fastställa vad det är som är viktigt för dig. Detta kan du ta reda på genom att fundera på frågor som vad du värdesätter, vad som betyder något för dig och vad som driver och motiverar dig. Det handlar om att hitta mening i allt du gör. Ser man ingen mening finns ingen poäng att göra det, och vi blir både omotiverade och oengagerade, säger Katarina.

utveckla ditt självledarskap i fyra steg

För att utveckla ett gott självledarskap finns det ett par saker man kan tänka på, för att enklare mappa ut för sig själv vad som är viktigt, vart man vill och hur man ska ta sig dit.

 • vilka är dina värderingar?
  För att hitta dina värderingar funderar du över frågor som vad du behöver för att må bra, när du trivs som allra bäst och ditt “varför”.
 • hitta din inre kompass
  Hur kan du leva dina värderingar? Vad vill du bidra med till andra? Detta är en förlängning av föregående punkt och handlar om nästa steg - hur du utåt kan kommunicera dina värderingar genom dina handlingar.
 • vilka är dina styrkor?
  Desto bättre du vet om dina goda sidor - desto enklare är det för dig att utveckla dem. Det är inte helt ovanligt att få höra att man ska jobba med sina svagare sidor, och självklart vill man ha en bra lägstanivå, men det är lika viktigt att förstärka de sidor man är riktigt bra på.
 • äg din tid
  När du kommit fram till vad som är viktigt för dig, när du mår som allra bäst och vad som motiverar dig kan du börja ta kommando och kontroll över din tid. Många människor upplever att livet bara flyger förbi dem, det går massor av tid men de känner inte att de hinner något. Om du känner dig själv kan du äga din kalender. Du kan planera in saker och ting utifrån hur det passar dig och du kan prioritera det som är viktigt. Allt detta ger en känsla av att det är du som styr ditt liv.

självledarskap kan öka trivseln

När vi utvecklas och framför allt när vi känner att det är vi som har kontrollen över vårt arbete kan det bidra till att vi trivs bättre på arbetsplatsen. Med ett gott självledarskap där du aktivt reflekterar över dina drömmar och mål tar du kommando över din utveckling, och skapar en god spiral där du har makten över ditt liv.

om

ContactPerson_illustration_UseBackgroundWhite_RGB.svg

katarina bondeson

affärsområdeschef på randstad risesmart