De senaste 20 åren har forskning påvisat ett samband mellan engagemang och prestation. Och vad driver engagemang? Att ge medarbetare möjligheter att utvecklas och växa, hjälpa dem att känna sig i synk med företagets uppdrag och syfte, och ge dem uppmuntran och bekräftelse för sitt bidrag till verksamheten.

Coaching kan ge allt detta – och nya modeller för demokratiserad coaching gör det kostnadseffektivt att erbjuda det till hela personalstyrkan istället för bara till en utvald grupp.

Sambandet är tydligt; 54 % av de företag som utmärker sig som högpresterande har en stark coachingskultur. Och 65 % av de anställda inom företag med starka coachingskulturer säger själva att de har ett högt engagemang.

Dessutom stödjer demokratiserad coaching minskad personalomsättning, inkludering på arbetsplatsen och ökade möjligheter till intern rörlighet.

Här är en visuell guide som visar hur det fungerar:

infographic: coaching har positiva effekter på medarbetarnas engagemang.
08 februari 2024

prata med en expert.

vi berättar gärna hur vi kan hjälpa din organisation och dina medarbetare.

kontakta oss