Tillåt dig själv att landa ordentligt och reflektera över din situation. Att bearbeta det som hänt i lugn och ro är jätteviktigt, eftersom bearbetning är självreflektion och självreflektion innebär att du funderar över vem du är, vad du kan och, inte minst: vad du vill. Det här är angelägna frågor, och frågor som du kanske inte hade tid att ställa dig själv när du arbetade. Det är nämligen då du för klart för dig hur du vill att din framtid ska se ut.

När du besvarat dessa frågor är du redo att ta dig vidare och för att göra det behövs struktur och rutiner.

Ditt jobb består nu av att söka jobb, och alla jobb kräver struktur och arbetstider. Ett förslag är att organisera tiden enligt kontorstimmarna, på så vis upprätthålls de tydliga gränserna mellan arbetstid och ledig tid.

Förlag på hur du kan planera veckan som fulltids arbetssökande:

På förmiddagarna letar du annonser och efter lunch skriver du ansökningar. På tisdagar nätverkar du och på torsdagar går du den där kursen du aldrig hade tid med när du jobbade heltid. Att du vidareutbildar dig under arbetslösheten är jättebra. Det visar att du är driven och seriös, samtidigt som du stärker ditt CV.

att nätverka – så mycket mer än att mingla

Ungefär 80 procent av de tjänster som förmedlas kommer aldrig ut på annons. De betyder att de dolda jobben är de flesta jobben, och för att få dem behöver du nätverka. Att nätverka kan vara så mycket mer och så mycket enklare än vad folk i allmänhet tror.

Många har en något missvisande bild av vad nätverkande är och underskattar därmed dess möjligheter. Att mingla på ett frukostseminarium är att nätverka, absolut. Men det kan också vara så enkelt som att du berättar för dina vänner att du söker jobb. Eller att du tar en lunch med en tidigare kollega, hör av dig till gamla studiekamrater eller pratar med dina släktingar och grannar. Det viktiga är att du aktivt låter folk veta att du söker nytt jobb och att de vet vad det är för jobb du söker.

gör arbetssökandet lustfyllt

Som arbetslös är ett tips att göra nätverkandet till sin metod. Vi är alla bra på olika saker. Vissa är duktiga nätverkare, andra är bättre på at leta annonser och skriva ansökningar. Fokusera på det du är bäst på och som du tycker är mest lustfyllt. Det kan göra ditt arbetssökande både mer effektivt och roligare.

fira dina framgångar!

För att behålla motivationen i arbetssökandet bör du sätta upp realistiska delmål och belöna dig själv när du når dem. Till exempel kan du bestämma dig för hur många ansökningar du ska skriva och hur många personer du ska träffa varje vecka. Kom ihåg att dessa delmål ska vara realistiska och möjliga att uppnå, samtidigt som de är tillräckligt utmanande för att sporra dig. Och ännu viktigare: belöna dig själv när du presterat bra. Så om du har fått komma på intervju eller fått bra feedback från en arbetsgivare: Fira det!

slutligen, tre handfasta tips:

  1. linkedin
    Du vet aldrig när rätt jobberbjudande dyker upp så se alltid till att du har ett aktuellt och uppdaterat CV till hands. LinkedIn är en utmärkt tjänst, som dessutom underlättar ditt nätverkande.
  2. omvärldsbevaka
    Håll dig ajour med din omgivning. Är det något företag som etablerar sig på orten där du bor? Fråga dig själv vilka kontakter eller vägar in till det företaget du har och var inte rädd för att ta kontakt. Det har du aldrig något att förlora på.
  3. vårda varje relation
    Även om du inte fick jobbet som du var på intervju för finns det goda anledningar att vårda relationen till den arbetsplatsen. Vem vet, kanske dyker det upp någon annan tjänst på det företaget som kan passa dig. Följ upp, ring och stäm av så att de vet att du finns och att du fortfarande söker jobb. Deras rekryteringsbehov kan komma att förändras.