Det finns fem faser som är helt naturliga att uppleva efter att din arbetsgivare har gett dig besked om att du har blivit uppsagd. Dessa faser kan inträffa i olika ordning och många känner av dem alla varje dag, medan andra går igenom en långsammare process. Varje fas beskrivs nedan tillsammans med olika strategier för att bemöta dem. 

chock och förnekelse

När du blir uppsagd kan det ta tid innan du vänjer dig vid situationen. Det är en normal reaktion för att klara av situationen som gör processen enklare. Du bör dock vara försiktig så att dessa känslor inte håller i sig för länge, då det kan leda till att det blir svårare att göra framsteg när du söker nytt jobb. 

Tips som hjälper dig att komma över chock och förnekelse-fasen:

 • Försök att inte vänta med att acceptera och utvärdera situationen. Inse att det som har hänt har hänt och kom så snart som möjligt igång med en självutvärderingsprocess för att utforska vad du har för möjligheter framåt. 
 • Prata om situationen med familj och vänner. Det hjälper dig inte bara att se att situationen är verklig, det ger dig även ett starkare supportnätverk. 
 • Försök att bearbeta dina känslor på ett uppriktigt sätt. Det är tillåtet att vara arg! Det är nyttigt att gå igenom dessa faser så att du sedan kan ta dig an en produktiv jobbsökningsprocess som lägger grunderna för en positiv framtid. 

depression och fysiska tecken på stress

Efter en uppsägning är det vanligt att man upplever förlustkänslor. Det kan även hända att du känner dig ledsen eller deprimerad. Ditt sömnmönster kan ändras, du kan gå upp eller ned i vikt, och du kan få en känsla av att situationen kommer att fortsätta i all evighet. Vissa blir extremt stressade och stillasittande. 

Tips som hjälper dig att komma över depression och fysiska tecken på stress-fasen 

 • Försök att inte ändra din vardag och dina rutiner. Om du bibehåller dina rutiner och regelbundna aktiviteter skapar du en stabil grund som kan ge dig ny tillförsikt och som gör dig mer produktiv. 
 • Ta hand om din fysiska och mentala hälsa. Motionera, ät ordentligt, gå ut och umgås socialt – även om du känner att du inte har lust. Det är aktiviteter som frambringar positiva substanser i din hjärna, som gör dig på bättre humör och som ger dig energi. 
 • Prata med någon. Vare sig det är med en nära vän, en terapeut eller en grupp med andra jobbsökande så är det viktigt att du talar om känslor för att du ska kunna komma över dem. 

panik- och skuldkänslor

Rädsla kan leda till att du skjuter upp saker och att du därför inte gör framsteg i din jobbsökning. När uppskjutandet börjar gå för långt kan du bli mer och mer orolig och rädd. Det är lätt att du börjar skylla på dig själv för uppsägningen, för att jobbsökningen tar för lång tid, eller för att du inte är tillräckligt produktiv. Det kan till och med hända att du börjar oroa dig mer för dina medarbetare och hur de hanterar situationen än vad du oroar dig för din egen situation. Dessa panik- och skuldkänslor kan göra att du reagerar på ett bakåtsträvande sätt i stället för att agera strategiskt. Du kan även verka desperat eller obalanserad i ditt sökande. 

Tips som hjälper dig att komma över panik- och skuldkänslor-fasen 

 • Alla bearbetar inte känslor lika snabbt – anklaga inte dig själv! Ha överseende och gå vidare. 
 • Stanna inte upp – ansträng dig mer! Vad skulle du göra om du inte var rädd? Här följer några små steg som du kan ta idag som hjälper dig att nå ditt mål. 
 • Var organiserad – panikkänslor leder ofta till oordning. Skapa och följ en strategisk plan för att behålla fokus. 

ilska och ovänlighet

Du kan bli arg på din arbetsgivare för att du blev uppsagd på det här sättet, arg på jobbsökningsprocessen eller ekonomin för att det går långsamt och är komplicerat, arg på företag som inte svarar på dina ansökningar eller arg på någon helt annan. Denna ilska leder till höga stressnivåer och anspänning för dig själv och för dem i din omgivning. 

Tips som hjälper dig att komma över ilska och ovänlighet-fasen: 

 • Tillåt dig själv att känna och konfrontera de känslor som orsakar ilskan. Ha sedan överseende med allt och alla! Genom att göra dig av med ilskan gör du dig även fri från dess kontroll över dig, dina känslor och ditt beteende. 
 • Ta ansvar för dina känslor och handlingar (eller brist på handlingar). Det är INTE okej att behandla andra illa eller beskylla dem för att du inte gör framsteg. Kontrollera ditt beteende och var vänlig mot andra. 
 • Var öppen för förändring. Det är inte alltid lätt, men det är av yttersta vikt för din framgång att du lär dig att se fram emot förändringar och möjligheten att växa och utvecklas. Först då kan du ta dig ur offerrollen och ta kontroll över situationen. 

optimism och förnyad energi

Den här fasen är den du hela tiden ska sträva mot när du går igenom omställningen. När du har kommit hit har du accepterat situationen. Du glädjer dig åt möjligheten att hitta något nytt och givande för dig själv. Din positiva syn på framtiden ger dig den energi du behöver för att ta tag i din jobbsökning och ger dig en positiv inställning som gör att andra vill anställa dig. 

nästa steg 

Om du upplever att det är svårt att ta dig förbi en viss känslofas i jobbsökningen ska du prata om detta med någon du känner förtroende för (en mentor, en tidigare kollega, någon i din nätverksgrupp eller dylikt) för att få de idéer och det stöd du behöver för att ta dig ur situationen. 

Skapa en lista med dina nästa steg och mål så att du kan fortsätta vara produktiv. Sätt nya mål varje vecka så att din jobbsökning fortskrider i ett tempo som passar dig.