Randstads löneavdelning Payroll Frontoffice har gjort en fantastisk resa genom teamutveckling tillsammans med Randstad RiseSmart och vår coach Katarina Bondeson. Med rätt verktyg och fokus har teamet gått från splittring till samsyn och gemenskap, något som också lett till högre effektivitet och välmående.

en avdelning som genomgått stora förändringar

Payroll är en avdelning som de senaste åren genomgått stora förändringar. På bara ett par år har man helt ändrat arbetssätt, bytt lönesystem och byggt ett helt nytt team med både gamla och nya medarbetare. Teamet fungerade bra, men det var ändå någonting som skavde och det fanns utrymme att bli ännu bättre - ett mer effektivt team. 

- Vi stod stilla som team och det var helt enkelt inte så bra som det hade kunnat vara. Jag har varit chef länge, och har alltid tyckt att det här med teamutveckling är intressant. Jag beslutade att ta hjälp av Randstad RiseSmart, både i min roll som ledare men också för hela teamet, berättar Pernilla Salomonsson som är chef för Payroll. 

teamutveckling i olika faser

Randstad RiseSmarts coacher arbetar med teamutveckling utifrån Susan Wheelans modell som handlar om att grupper utvecklas i olika faser. 

- Genom att förstå de olika faserna som grupper genomgår kan vi också identifiera var vi ska lägga fokus för att gruppen ska ta sig framåt och bli mer effektiv, produktiv och helt enkelt samverka bättre, berättar Katarina Bondeson som arbetat med coachning och utveckling av både team och ledare under flera år.

Varje teamutvecklingsresa börjar därför med ett uppstartande möte med fokus att identifiera nuläget. Hur mår gruppen idag, vilka är de främsta utmaningarna, och i vilken av faserna befinner de sig? Med detta som grund identifierar man också fokusområden som teamet ska arbeta vidare med för att ta sig framåt.

För Payroll handlade det framför allt om att bli bättre på att ge varandra feedback, både förstärkande och förändrande, att sätta gemensamma mål att arbeta mot och att fira tillsammans när man nått sina mål. 

resultat: ett effektivt och välmående team

Genom att adressera utvecklingsområden och börja prata om teamutveckling börjar man plötsligt också tala samma språk gällande dessa frågor. Det ger förutsättningar att nå en ny nivå. 

Tack vare tydligt identifierade fokusområden, konkreta verktyg och tips att ta till, kontinuerlig uppföljning och ett gemensamt synsätt har Payroll förflyttat sig till den fas i Susan Wheelans modell som beskriver de mest effektiva och välmående teamen. Inom alla de områden som Payroll beslutade att fokusera på har de gått från låga resultat till de allra högsta, något som gett positivt avtryck i teamkänslan och engagemanget.

- Det är fantastiskt att se hur sammansvetsat teamet blivit och hur bra vi arbetar tillsammans. Vi har ett stort engagemang, en väldig energi och en vilja att hjälpas åt vilket är så roligt, säger Pernilla.

- Jag brukar säga att det är de små sakerna som gör de stora skillnaderna, och det här är ett bra exempel på just det. Med rätt verktyg kan även ett fungerande team alltid bli ännu bättre, säger Katarina.

prata med en expert.

vi berättar gärna hur vi kan hjälpa din organisation och dina medarbetare.

kontakta oss