I projektet Work for Integration - WFI, vill vi hjälpa dig som är ny i Sverige att hitta ett jobb. Det gör vi genom att hitta företag som söker personal och lära dig att göra en jobbintervju på svenska.

steg 1

tester

När du anmält intresse för att vara med i projektet kommer du att få ett mail med ett test. Efter det har vi ett första samtal. Därefter får du göra ytterligare test. Det är ett test i svenska och ett test som visar vilka typer av jobb du passar för.

Vi kommer att skicka testerna via mail till din e-postadress. I mailet står det hur du gör testerna. Du kan göra testerna på en mobiltelefon, läsplatta eller dator.

MINT™

MINT är ett personlighetstest som mäter hur du passar för olika jobb. Det består av 60 frågor och tar ungefär15 minuter att svara på. Testet finns på mer än 10 olika språk. Du väljer själv vilket språk du vill göra testet på.

språktest

De jobb som finns i projektet kräver att du kan svenska. Därför kommer du att få göra ett test som visar hur bra svenska du kan. Hur bra du läser svenska, hur bra du talar svenska och hur mycket du förstår när någon annan pratar. Testet tar cirka 30 minuter att svara på.

steg 2

tre samtal

Om du kommer med i projektet får du träffa en coach hos Randstad RiseSmart tre gånger. Under samtalen pratar vi om vad du kan jobba med och vad du vill jobba med.

1: samtal om kompetens

Under det första samtalet pratar vi om vad du har jobbat med tidigare och vad du kan. Då kommer vi fram till vad du kan göra, vad du har för kunskaper och hur du är som person. Vi skriver också ner vad du har för utbildning, vilka företag du jobbat på och om du har körkort eller andra licenser.

2: samtal om motivation

I det andra samtalet pratar vi om vad du vill jobba med, vad du tycker om att göra. Vi hjälps åt att beskriva vad som får dig att göra ett riktigt bra jobb och vad som gjort att du trivts på tidigare arbeten och vad som är viktigt för dig när det gäller ditt nästa jobb.

3: samtal om anställningsintervju

Under det tredje samtalet får du träna på att göra en intervju för ett jobb. Vi pratar om vilka frågor som brukar komma och vad du kan svara.

steg 3

tre gruppmöten

I steg tre kommer du få vara med på tre gruppmöten som handlar om CV, svensk arbetsmarknad och anställningsintervju. Du får även tillgång till 270 webbutbildningar som hjälper dig att bygga ditt svenska CV.

gruppmöte 1: CV

Under detta gruppmöte går vi igenom hur man skriver CV och ett personligt brev där du presenterar dina erfarenheter och kompetenser.

gruppmöte 2: svensk arbetsmarknad

Under detta gruppmöte går vi igenom om hur svenska arbetsmarknaden är uppbyggd, vilka olika anställningsformer som finns och hur man söker jobb.

gruppmöte 3: anställningsintervjun

Under detta gruppmöte går vi igenom hur en anställningsintervju går till, vilka frågor som kommer och hur man presenterar sin kompetens på bästa sättet. Du får också möjlighet att träna.

steg 4

få ditt nya jobb

Slutligen får du träffa en rekryterare på Randstad, eller någon annan arbetsgivare, som intervjuar dig för jobb. Om du får ett jobb hos Randstad kommer du att få ett anställningskontrakt.

När man är anställd på ett bemanningsföretag kallas man konsult. Som konsult hos Randstad är du anställd av Randstad men jobbar hos någon av deras kunder. Uppdraget kan vara några dagar eller flera månader, på heltid eller deltid. Det är beroende på kundens behov, dina egna önskemål och vad du jobbar med.

en trygg anställning

Randstad är en bra arbetsgivare som är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kollektivavtal. Det betyder att du har trygghet när det gäller villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester. Du har samma fördelar som hos en traditionell arbetsgivare, men fler möjligheter att forma din karriär som du vill. 

läs mer

anmäl dig här

anmälan