Idemia, världsledande inom Augmented Identity, har under ett års tid gjort en gedigen satsning vad gäller team- och ledarskapsutveckling inom hela den svenska organisationen. För att lyckas med detta vände företaget sig till Randstad RiseSmart och vår coach Katarina Bondeson. Tillsammans har vi uppnått goda resultat som gjort att Idemia idag är en mer effektiv och välmående organisation. 

att dra åt samma håll

Idemias verksamhet i Sverige består av två delar, den ena är en produktionsenhet och den andra är en marknadsavdelning. Här jobbar personal med vitt olika kompetens och erfarenhet. En utmaning som företaget har stött på är att få organisationen att dra åt samma håll och att säkerställa ett högt tillvaratagande av medarbetarnas kompetens. Idemia ville anta utmaningen, förbättra sig och samtidigt bryta gamla mönster som fanns i organisationen kring hur man utför arbetsuppgifter och hur man agerar mot varandra. Företaget ville ge cheferna bättre förutsättningar i sitt ledarskap, stärka teamkänslan inom och mellan olika team samt öka varje medarbetarnas engagemang.

Tack vare en personalfond har Idemia årligen genomfört utbildande aktiviteter för sina medarbetare, såsom inspirationsföreläsningar och teamaktiviteter. För att komma vidare med utmaningarna beslutade ledningen att använda personalfonden för att göra en helhjärtad satsning på team- och ledarskapsutveckling. För att genomföra denna satsning  tog Idemia in hjälp från Randstad RiseSmart.

- Vi tittade på lösningar från flera aktörer, men Randstad RiseSmart var vårt självklara val. Det är ett bra upplägg redan från början och det har legat till grund för allt arbete vi gjort tillsammans. Jag tycker att det har varit ett bra koncept och Randstad RiseSmart har varit lyhörda för våra önskemål, säger Lars Larson, platschef för Idemias produktion i Strängnäs.

fokusområden: välmående, effektivitet och feedback

Katarina Bondeson är affärsområdeschef på Randstad RiseSmart och har lång erfarenhet av coachning och utveckling av både ledare och team. Hon såg stor potential för Idemia som valde att göra en så gedigen satsning.

- Teamutveckling är något alla behöver arbeta med, oavsett hur lång eller kort tid man arbetat tillsammans, och det är en ständigt pågående process som man behöver underhålla.

Randstad RiseSmarts coacher arbetar med teamutveckling utifrån Susan Wheelans modell som handlar om att grupper utvecklas i olika faser. 

- Genom att förstå de olika faser som grupper genomgår kan vi identifiera aktiviteter och fokusområden som kan hjälpa gruppen framåt, för att nå ökad effektivitet, produktivitet och helt enkelt ett bättre samspel, berättar Katarina.

Att få med alla i organisationen, såväl ledare som medarbetare, på den här resan och skapa ett gemensamt synsätt kring vägen framåt har varit en nyckel i Idemias framgång. När beslutet var fattat och planen upprättad informerade ledningen hela organisationen med bakgrunden, syftet och målet. Därefter påbörjade Katarina sitt uppdrag med en uppstartande föreläsning för hela bolaget, för att sedan sätta igång med coachning av de enskilda teamen där varje grupp fått identifiera sina utmaningar och fokusområden.

- Alla team har haft sina egna fokusområden, men gemensamt har varit att man arbetat mycket med feedback, självledarskap och medarbetarskap, berättar Katarina.

från oenighet till samverkan: en klar förbättring inom alla team

Vid uppstarten gjordes en mätning inom de områden gruppen identifierat som fokusområden, och vid satsningens avslut gjordes en ny mätning för att se hur det gått. Här ser man en tydlig förbättring inom alla team, bland annat när det gäller attityder och engagemang, kommunikation och dialog inom teamen, feedback och reflektion samt att ha relevanta och meningsfulla möten. 

Tack vare konkreta verktyg och en tydlig struktur för uppföljning har teamen kunnat arbeta med sin utveckling på egen hand när Katarina inte varit på plats, något de kommer att fortsätta med nu när den dedikerade teamutvecklingsinsatsen är avslutad. 

- Vi har lyckats skapa ett helt nytt tankesätt inom organisationen. Varje medarbetare tar sitt personliga ansvar, och ställer sig nu frågan “vad jag kan bidra med?”. Att vilja ta ansvar gör också att man känner engagemang, vilket i sin tur leder till att man har roligare på jobbet, vilket leder till högre välmående och ökad effektivitet. Det blir en god spiral, säger Katarina. 

- Katarina som individ och person är väldigt entusiasmerande och energigivande. Det går inte att låta bli att bli inspirerad och hon har lyckats motivera alla grupper. Framför allt ser vi en stor förbättring vad gäller samspel, struktur och utveckling. Det har fallit väldigt väl ut och helhetsupplägget har fungerat väldigt bra, säger Lars. 

Det är de små förändringarna som gör den stora skillnaden, och nyckeln till effektiva och välmående team är att ständigt jobba med teamutveckling. Är du intresserad av vilka möjligheter som finns för din organisation? Kontakta oss på Randstad RiseSmart så ser vi över ett upplägg som passar just din verksamhet och era unika behov.

prata med en expert.

vi berättar gärna hur vi kan hjälpa din organisation och dina medarbetare.

kontakta oss