garanti för kunder och deltagare

Att vara ett auktoriserat omställningsföretag är en garanti för våra kunder att vi som leverantör är seriös och följer de lagar och regler som är rådande. Den innebär att vi som företag lever upp till de krav som ställs av branschen och näringslivet. Auktorisationen försvårar även för oseriösa företag att verka i omställningsbranschen samtidigt som det också för deltagare är en garanti för att vi är en seriös aktör som följer Kompetensföretagens etiska regler.

vilka är kraven för att bli auktoriserad?

Kraven för Antenns auktorisation omfattar bland annat att vi följer etiska regler, att vi tecknat kollektivavtal, att vi tillämpar allmänna leveransvillkor, att vi tecknat ansvarsförsäkring, att vi bedrivit vår verksamhet under minst tolv månader och att vi har en jämställdhetsplan samt att vi är ett aktiebolag.

etiska regler

De etiska reglerna innebär att vi bedömer människor enbart efter kompetens, kunskap och färdigheter. Vi har kunskap om lagar och regler på arbetsmarknaden och om kundernas förhållanden och erbjuder därmed en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare.

De etiska reglerna innebär också att alla anställda har tystnadsplikt om förhållanden hos kund. Alla anställda har skriftliga anställningskontrakt. Genom arbete med olika arbetsuppgifter hos våra kundföretag får medarbetarna kontinuerlig kompetensutveckling.

hur tas beslut om auktorisation?

Auktorisationsnämnden prövar företagens ansökningar och lämnar förslag till Kompetensföretagens styrelse vilka fattar beslut. Nämnden består av en opartisk ordförande och personer från Kompetensföretagen, HTF och LO.

prata med en expert.

vi berättar gärna hur vi kan hjälpa din organisation och dina medarbetare.

kontakta oss